Så ska skolavhoppen motverkas i Eda

Nya Wermlands-Tidningen

Många elever lyckas inte få nationell behörighet till gymnasiet och riskerar därmed att hamna utanför arbetsmarknaden

view Nya Wermlands-Tidningen