Återkalla de nya sop-hämtningsdirektiven

Nya Wermlands-Tidningen

Nu får det vara nog! Jag uppmanar Karlskoga kommun och Karlskoga Energi&Miljö att återkalla de nya sophämtningsdirektiven!

view Nya Wermlands-Tidningen