Välkommen Amanda!

Nya Wermlands-Tidningen

Den 15 september föddes Amanda. Hon vägde 2710 gram och var 49 centimeter lång.

view Nya Wermlands-Tidningen