Efter missnöjet – nu ska skolgårdarna bli bättre

Skånska Dagbladet

TECKOMATORP Både Parkskolan och Torpet förskola ska få en bättre utemiljö.

Nya lekredskap och en allmän upprustning är på gång:
– Standarden är väldigt, väldigt dålig och vi ska diskutera med Svalo om en lösning, säger bildningsnämndens ordförande Torbjörn Ekelund (L).

Det är många år sedan det satsades i någon större utsträckning på Parkskolan och Torpet. Med tiden har redskapen gjort sitt:
– En hel del diskussioner har förekommit på Facebook och där är missnöjet stort. Med all rätt och vi får lyssna på åsikterna och göra något för att barnen ska stimuleras mer på rasterna, säger Torbjörn Ekelund.

Nu har förvaltningen fått i uppdrag att se över vad som bör, kan och ska göras. Några gigantiska insatser handlar det dock inte om.
– Nej, de pengarna har vi inte just nu, men en hel del förbättringar måste till.
– Sätta upp fler redskap och göra utemiljön betydligt mer inbjudande för barnen.

Men hänsyn tas till den kritik som dykt upp från Teckomatorps föräldrar:
– Kritiken är befogad. Miljön är under all kritik och därför måste vi så snart som möjligt sätta in åtgärder, klargör Ekelund.

view Skånska Dagbladet