Älgjakten är för många i Värmland en social högtidsstund. En tradition som är viktig för många människor men på senare år har älgarna blivit färre i markerna och därmed också tilldelningen för hur många älgar som får jagas av jaktlagen.

– Det är långt ifrån hur det såg ut på 1980-talet. Då fanns det väldigt mycket älg i Värmland. Men det gör det inte idag. I synnerhet i östra Värmland är älgarna betydligt färre än förr.

Förklaringen till att älgarna är färre i dag är brist på mat på många håll. Och att vargarna blivit fler, säger Maria Falkevik.

– De har ju det. Vargar får en kull varje år, de får omkring fyra valpar varje år, och de saknar naturliga fiender förutom människan. Så det sker en exponentiell tillväxt av varg hela tiden. Men attityden mot varg tycker jag har förändrats. Numera, när jag är ute och pratar med jägare, frågar de ”hur ska vi göra för att freda våra djur mot vargen”. Man inser att vargen ska få finnas.

Bristen på föda har också gjort att älgarna blivit färre än tidigare. Så Maria Falkevik menar att nyplanteringar av de träd älgen äter måste till för att de ska bli fler.

– Det är ett viktigt budskap just nu, för att öka älgtätheten på sikt: Att passa på och föryngra skogen med tall så mycket det bara går.