Kvarndammen behövs för brandkårens vattentillgång vid eldsvådor

Nerikes Allehanda

Att riva Kvarndammen skulle riskera att försvåra brandkårens arbete eftersom dammen fungerar som branddamm. Det konstaterar Jan Ramqvist, brandbefäl på Finnerödjas deltidsbrandkår.

view Nerikes Allehanda