Draghi: Då når vi inflationsmålet

Dagens Industri

ECB kommer troligen att nå inflationsmålet i slutet av 2018 eller början av 2019. Inflationsprognoserna är länkade till graden av stimulanser från ECB.

view Dagens Industri