Sämre drag i Kinas tjänstesektor

Facebook
ВКонтакте
share_fav
Kinas inköpschefsindex för tjänstesektorn sjönk till 52,0 i september jämfört med 52,1 i augusti.
посмотреть на Dagens Industri