Sämre drag i Kinas tjänstesektor

Dagens Industri

Kinas inköpschefsindex för tjänstesektorn sjönk till 52,0 i september jämfört med 52,1 i augusti.

view Dagens Industri