ECB: Vi har inte diskuterat nedtrappning av stödköp

Dagens Industri

Euroområdets ekonomi visar överraskande stor motståndskraft mot en rad chocker på senare tid, och tillväxten förblir på en stadig bana i linje med prognoserna.

view Dagens Industri