Postkrishantering undermålig

Skånska Dagbladet

Krönika

Peter Eriksson (MP) är arg. Bostads- och digitaliseringsministern tycker att det räcker med Postnords hantering av det statliga uppdraget. Bokstavligen alla, förutom Postnord, och övriga regeringen, verkar hålla med. Är inte servicen till för alla?
Postnords krishantering ter sig minst sagt underlig. När kommunikationsdirektören Per Mossberg genom SVT bemöter ministerns hårda kritik väljer denne att bortse från alla tillgängliga fakta. Postnord utgår istället från egen uppfattning om huruvida de uppfyller uppdraget eller inte. Kvalitetskraven överträffas till och med regelmässigt. Postnord verkar befinna sig i dvala. Klagomålen fullständigt fyller alla forum för tillfället. Bristerna lämnar enorm oreda efter sig.
Visserligen, Postnord behöver på inga sätt instämma i kritiken. Lite klädsamt hade det dock varit med en viss ödmjukhet och förståelse för att sättet de utför uppdraget faktiskt kan få konsekvenser för såväl privatpersoner som för företag.
För något är allvarligt fel med postservicen när människor hamnar hos Kronofogden på grund av brev som inte levereras. Eller varor som kommer fram helt förstörda på grund av dålig godshantering.
Eller när sökta ekonomiska medel uteblir eftersom handlingar inte ens kommer fram. Då hade det varit mer klädsamt med en krishantering à la PR-konsulten Paul Ronge. Välj en strategi som erkänner problemen och kom samtidigt med en rimlig förklaring, samt visa på en ny väg framåt. Status quo som lösning duger inte längre. För faktamässigt talar väldigt mycket mot Postnord för tillfället.
Företagets årliga enkät som tar upp anställdas nöjdhet visar enligt SvD Näringsliv på ett lägre resultat jämfört med förra året. Medarbetarindexet hamnar på 62, och ledarskapsindexet på 67. Bägge på en 100-gradig skala, och bägge ett snäpp lägre än året innan. Det som utmärker sig mest, men ändå inte kan stå för någon större överraskning i enkäten, är att förtroendet för ledningen bara ligger på 37. Och även i detta läge väljer Postnord att kommunicera ut att allt är bra, värdena är stabila och visst går det alltid att sträva högre, men företaget känner sig uppenbart nöjda med resultatet.
Företags problem brukar börja när dessa duckar för ansvar och inte förstår andra människors vardag.

Att inte kunna ta del av en god postservice är inte förenligt med 2016. Även om det låter smått bisarrt, men må så vara att Postnord inte möter samma problem som alla andra. Så alla rapporter om problem, de borde vid det här laget därför även ha nått Postnord. Digitala leveranser sägs nå alla.
Centerpartiets Gustav Hemming och Per Åsling gör gemensam sak och tog på SVT Opinion (4/10) upp en avgörande del – den om försämringar av postservicen. Regeringen har av någon okänd anledning tillsatt en utredning som ska leda till – försämringar av postservicen! Inte ens pakettjänsten ska vara till för alla. Peter Eriksson förefaller tämligen ensam om sina åsikter. Att det är landsbygden det handlar om är vid det här laget inte särskilt överraskande. Alla ska bli digitala kunder.
Men om nu inte Postnord ska vara ansvarstagande för post- och paketservice i hela Sverige. Vem ska det då?
Tyvärr verkar ingen längre intresserad av uppdraget.

view Skånska Dagbladet