Regeringen måste skruva upp takten

Östran

I dag skyddar vi endast 14 procent av vår natur. Ska vi nå 20 procent skyddad natur till 2020 måste Sveriges regering ta i!

view Östran