Folkomrösta om en Region Norra Sverige

Norran

Debatt. Inför en folkomröstning om en storregion tvingas beslutsfattare noga tänka igenom konsekvenserna och formulera sig tydligt i tankar och språk. Människor som får tillgång till information kan bättre förstå konsekvenserna av en storregion.

view Norran