Vi behöver fler läkare och sjuksköterskor – inte länskliniker

Norran

Insändare. Karin Lundström (S) svara på kritiken om länskliniker.

view Norran