Flera tecken på sörmländsk konjunkturavmattning

Flera tecken på sörmländsk konjunkturavmattning

Eskilstuna-Kuriren

Länets företag blir mer negativa vad gäller produktion, försäljning och investeringar. Det visar de senaste enkätsvaren i Svenskt Näringslivs företagarpanel.

view Eskilstuna-Kuriren