Men det fanns också de som såg en möjlighet att göra enorma vinster på samhällets bekostnad.

En ny rapport från regeringskansliet som Aftonbladet rapporterat om visar att många av de som driver privata flyktingboenden har vinstmarginaler som är makalösa, ibland på upp emot 2 000 procent.

Bert Karlsson flyttar runt pengar i sin koncern så att vinster i flyktingverksamheten används för att täcka upp förluster för ett lekland i Vänersborg. Det är sådant vi brukar läsa om angående multinationella företag som genom en väv av bolag och dotterbolag fixar och trixar.

En förlust i ena delen av koncernen dras mot vinster i andra. Företag i Sverige som ägnar sig alltså åt liknade upplägg. Och detta för skattepengar.

Givetvis skaver det inom oss när vi läser om Bert Karlsson vars flyktingboenden har haft vägglöss, det är trångbott och de anställda är för få samtidigt som Karlsson gör enorma vinster. Det går emot den uppfattning de flesta av oss har om vad som är rätt.

Men om Bert Karlsson är ”ond” eller ”god” är inte särskilt intressant. Däremot är han en kapitalist. Det betyder alltså inte att han är ond. Men det betyder att han i sin roll som kapitalist har ett intresse, och det är att öka sina vinster.

I stället för att moralisera är det bättre att konstatera att så länge det är tillåtet att göra sådana här vinster på skattepengar kommer det att fortsätta. Det hjälper alltså inte att moralisera. Efter Bert Karlsson kommer det nya Karlssons.

Under den period då det kom som flest flyktingar gjordes en blocköverskridande överenskommelse. En del av den var utöka Rut-tjänster, bland annat för IT-tjänster. På vilket sätt det skulle påverka den situation många kommuner var i då är svårt att förstå.

Nu talar Moderaterna om att skära ner på tiden som asylsökande får med advokat, vilket skulle göra asylprocessen mindre rättssäker. Detta för att spara pengar.

Samtidigt vill de inte göra något åt den situation där skattepengar försvinner ner i Bert Karlssons och andras fickor.

Att det går att på kort tid komma överens om Rut-avdrag för IT-tjänster men inte går att komma överens om vettiga regler för hur skattepengar ska användas i denna industri som omsätter miljarder, det är svårt att förstå.