Martin Gelin: ”Den minst civiliserade debatt jag sett”

Dagens Nyheter

Donald Trump försökte vända krisen i sin kampanj genom att göra de hårdaste attackerna hittills mot Hillary Clinton. Han lovade bland annat att skicka henne i fängelse om han blir president.

view Dagens Nyheter