Sveriges globala konkurrenskraft behöver stärkas

Borås Tidning

Att Sverige nu har världens högsta marginalskatter på arbete är inte svaret på frågan hur företag i Sverige blir mer konkurrenskraftiga, menar skribenterna.

view Borås Tidning