Viktig valör i ordet våldtäkt

SmålandsPosten

Efter att sexualbrottskommittén lagt fram sitt förslag om samtyckeslag till justitieministern har kommentarerna över lag varit positiva. Den senaste tidens friande domar i vad som för gängse rättsuppfattning framstått som givna fall av sexbrott har sannolikt bidragit till ett välkomnande stämningsläge för lagändring. Men en mycket allvarlig aspekt av kommitténs förslag har förbigåtts med tystnad.

view SmålandsPosten