Obama vill se krafttag för flyktingar

Norran

Med hjälp av näringslivet och ett 40-tal länder tänker USA:s president Barack Obama hjälpa världens flyktingar till jobb, utbildning och ett drägligt liv. Vid Obamas flyktingtoppmöte, som nu startar i FN-skrapan i New York, presenterar Sverige flera initiativ för att hjälpa dem som flytt krig och katastrofer.

view Norran