Asylsökande har fått löfte om ännu en månad

Asylsökande har fått löfte om ännu en månad

helagotland.se

Ingen av de asylsökande familjerna med barn i skolåldern har behövt lämna Gotland.

view helagotland.se