Asylsökande har fått löfte om ännu en månad

Helagotland.se - Lokala nyheter

Ingen av de asylsökande familjerna med barn i skolåldern har behövt lämna Gotland.

view Helagotland.se - Lokala nyheter