”Vinnarna är barnen och de äldre”

”Vinnarna är barnen och de äldre”

TV4.se

När finansminister Magdalena Andersson presenterade sin höstbudget innehöll den satsningar på 23,6 miljarder kronor, och enligt henne är de största vinnarna barn i skola och förskola samt de äldre som är beroende av hemtjänst.

view TV4.se