VNAB föreslås likvideras – kommunen förlorar miljoner

Nya Wermlands-Tidningen

Kommunens tjänstemän har lagt fram ett förslag om att bolaget Värmlands Näringslivsutveckling AB, VNAB, ska likvideras. Bolaget bildades 2014 tillsammans med näringslivet efter ett beslut av kommunfullmäktige för att utveckla infrastruktur och kommunikation.

view Nya Wermlands-Tidningen