Måste lämna in kontonummer för att få pengar

Vestmanlands Läns Tidning

Den som får försörjningsstöd, lön eller annan ersättning från Västerås stad måste lämna in sitt kontonummer till Nordea för att säkerställa att man får sina pengar i oktober.

view Vestmanlands Läns Tidning