Starkare statsfinanser än väntat

Norran

Finansminister Magdalena Andersson hoppas nu nå balans i statsbudgeten 2018. Men innan dess lånar regeringen till nya satsningar. Experterna varnar för att elda i högkonjunktur och tror prognoserna är för optimistiska.

view Norran