Prognosen som avslöjar att regeringen inte vill återgå till en generös asylpolitik

Prognosen som avslöjar att regeringen inte vill återgå till en generös asylpolitik

Sydsvenska Dagbladet

Kostnaden för flyktingar skrivs ner med 11 miljarder kronor

view Sydsvenska Dagbladet