Bromöllahem använde otillåtet gift

Blekinge Läns Tidning

Bromöllahem har använt ett saneringsmedel mot spindlar utan att hyresgästerna informerades. Dessutom har han använt det på ett otillåtet sätt.

view Blekinge Läns Tidning