Lärarutbildningarna byggs ut mer

Blekinge Läns Tidning

Lärarutbildningarna ska byggas ut ytterligare och det blir universiteten i Uppsala, Stockholm och Lund samt Malmö högskola som får mest ur potten till detta. Minst andel går till Högskolan Dalarna. Totalt 23 lärosäten berörs av utbyggnaden som fullt utbyggt, från år 2021, motsvarar 3 600 helårsstudenter.(TT)

view Blekinge Läns Tidning