59,2 miljoner till underhåll av kyrkor

Östran

Kyrkor i Växjö stift delar på drygt 59 miljoner kronor som ska användas till renoveringar, inventeringar och klimatrelaterade åtgärder.

view Östran