Glänta används som upplagsplats

Östran

Den glänta som utmed vägen till Södra Utmarken används som parkering av Falkens scoutgård har på senare tid blivit en olovlig upplagsplats för allt från sten till grus. Nu vill scoutkåren att kommunen gör något åt saken.

view Östran