Herrgården i Sörfjärden kan ha haft en barockträdgård

helahalsingland.se

I samband med arbetet för att få det nya va-området i Sörfjärden på plats, har även området undersökts ur historisk synvinkel. Ola Nilsson, Landskapsarkeologerna, var under fjolåret i området och grävde. Först fanns inget i hans ögon anmärkningsvärt, men då han började fundera visade det sig att slagglagren dolde något oväntat.

view helahalsingland.se