– Vår utgångspunkt har varit att rätta beslutet så långt det är möjligt och att Karlstads kommun ska få tillbaka en så stor del av pengarna som möjligt, säger Lars Sätterberg ekonomidirektör.

Ända sedan kommunfullmäktige i Karlstad våren 2014 tog beslut om att tillsammans med Handelskammaren Värmland bilda VNAB så har bolaget varit omdiskuterat. Orsaken har varit de 15 miljoner kronor som kommunen petade in i bolaget och som därefter har använts för att ge stöd till flyglinjen mellan Karlstad och Frankfurt. Ett upplägg som förvaltningsrätten redan vintern 2014 konstaterade stred mot lagen och som så sent som i april slogs domen fast i och med att Högsta Förvaltningsdomstolen inte medgav prövningstillstånd.

Nu meddelar kommunen alltså att all verksamhet i bolaget kommer att läggas ned och att bolaget ska likvideras.

– Karlstads kommun har fått tillbaka cirka 1,1 miljoner kronor och kommer att få ytterligare några hundratusen kronor i och med en likvidation. Resten av kapitalet är förbrukat och det finns ingen möjlighet rent juridiskt att återkräva mer, säger Lars Sätterberg.