Det är några av de visioner Karlstads kommun har för Tingvallastaden i centrala Karlstad.

Det man kallar för en "stadsdelsvision" presenterades vid en presskonferens på tisdagsförmiddagen och planen för Tingvallastaden innehåller flera olika delar. Tanken är att den färdiga visionen ska vara på plats om 15 år – i början av 2030-talet.

– Karlstad håller på att växa, inte minst befolkningsmässigt. Vi ser också att det växer rent fysiskt, det byggs mycket. Både bostäder och infrastruktur. Går man eller åker runt i stan så ser man byggkranar på olika platser, säger Per-Samuel Nisser (M), kommunstyrelsens ordförande.

Bland de fem huvudområden som presenterades finns nya resecentrum som ska göra det enklare att resa till, och inom, Karlstad och som även inkluderar utrymme för nya bostäder vid det gamla godsmagasinet. Dessutom tänker man sig att stadsdelen Haga ska få nya bostäder och en trevligare park samtidigt som parkeringen vid Pråmkanalen ska få ett torg med bostäder och kontor intill. Totalt tänker man sig 1 000 nya bostäder i centrala Karlstad.

Hamngatan, som går parallellt med järnvägen i centrum, förändras i visionen från en trafikled till en stadsgata med mindre trafik, mer handel, cykelstråk och annat.

– Det händer väldigt mycket kring resecentrum. Vi kan känna redan nu att ibland blir det trångt i Karlstad, säger Peter Kullgren (KD), ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Karlstad, som också hoppas att fler ska ställa sina fordon vid planerade p-platser i anslutning till Karlstads centrum.

Visionen går ut på samråd under onsdagen och det pågår under 10 till 14 oktober. Därefter kommer det finnas möjlighet för invånaren själv att skicka in synpunkter. Visionen i sig är tänkt att vara klart till våren 2017 och först då tar kommunfullmäktige beslut.

Mer information kommer under dagen.