Stort överskott för tekniska

Barometern Oskarshamns-Tidningen

Tekniska nämnden ser ut att gå mot ett plus på 4,6 miljoner kronor i år.

view Barometern Oskarshamns-Tidningen