Socialen kan bli del i ny storförvaltning

svt.se - Nyheter

Den krisdrabbade socialförvaltningen i Karlskrona kan slås samman med funktionsstödsförvaltningen nästa år. Frågan utreds nu på uppdrag av den politiska ledningen.

view svt.se - Nyheter