Inge ska behöva bli sjuk av jobbet

Skånska Dagbladet

Debatt Antalet skåningar som blir sjuka av jobbet ökar kraftigt. Samtidigt visar Sacos utredningar att varannan anställd med högskoleutbildning inte hinner ta lunch och lika många tvingas jobba på helgerna. Sveriges akademiker är under hård press och arbetsgivarna måste nu ta de högutbildades situation på allvar, skriver Sacos ordförande Göran Arrius.

En månad har gått sedan de flesta av oss kom tillbaka efter semestern. Sommarens sol och bad har återigen bytts ut mot tangentbord och möten. Men trots flera veckor av välförtjänt ledighet så vill inte energin riktigt infinna sig.
Tröttheten som du kände innan semestern dröjer sig kvar och du märker redan hur axlarna skjuts upp och käkarna pressas ihop allt hårdare.
Hur kan det vara så? Du har ju varit ledig och borde vara pigg och utvilad. Svaret är enkelt: Du kan inte ta igen ett års pressad arbetsmiljö på fyra veckor.
Arbetsmiljön blir allt tuffare. Hälften av landets 1,5 miljoner akademiker tvingas dra in på lunchen och andelen som jobbar på helgerna ökar kraftigt, visar Sacos kartläggning av arbetsmiljön för personer med akademisk utbildning.

Värst är situationen för högutbildade i kommuner och landsting, en sektor som till stor del utgörs av kvinnodominerade yrken som socialsekreterare och lärare.
Kvinnorna upplever också mindre kontroll över sin arbetssituation än sina manliga kollegor och över hälften av de kvinnliga akademikerna är oroliga för att deras nuvarande arbete ska gå ut över hälsan, enligt Sacos rapport.
Hur har vi hamnat här? Orsakerna är många. En bidragande faktor är att arbetslivet har blivit allt mer gränslöst, inte minst för anställda inom yrken som kräver akademisk utbildning. Det finns inte längre någon tydlig linje mellan arbetstid och fritid utan gränserna flyter ihop.
Det i sig behöver inte vara något negativt. Vi är många som uppskattar flexibiliteten som den nya tekniken för med sig. För småbarnsföräldrar innebär det till exempel att de kan hämta tidigare på förskolan för att jobba igen tiden senare på kvällen.

Men den konstanta tillgängligheten och möjligheten att arbeta dygnet runt gör också att stressen ökar.
Var fjärde person med högskoleutbildning har någon gång det senaste året stannat hemma från jobbet på grund av psykisk utmattning eller stress, enligt en färsk undersökning från Novus. Hundratusentals ambitiösa och kompetenta personer som älskar sina yrken och att bidra till samhällets utveckling, men som inte orkar längre.
Antalet skåningar som uppger att de har blivit sjuka av jobbet har ökat med 53 procent sedan 2010. En alarmerande utveckling. Om vi inte tar tag i den allt tuffare arbetsmiljön står inför en ytterst allvarlig situation.
Ett stort ansvar vilar på våra chefer. De måste bli bättre på att tydliggöra vilka förväntningar de har på medarbetarna och tillsammans med de anställda sätta gränser för när och hur de ska vara tillgängliga.

Men cheferna kan inte göra allt. Även de brottas med otydliga krav, mål och uppdrag.
Om de anställda inte får förutsättningar att göra sitt jobb blir såväl verksamheten som den personliga hälsan lidande. Arbetsgivarna måste därför skapa bättre balans mellan krav och resurser.
Saco tar situationen i Skåne och i övriga landet på högsta allvar. De kommande dagarna arrangerar vi därför seminarier och samtal i regionen om hur vi kan skapa en positiv utveckling på arbetsmiljöområdet. Vi bjuder in forskare, arbetsgivare, studenter och allmänhet för att sprida kunskap och hitta gemensamma lösningar.
Det är dags för arbetsgivarnas att ta de högutbildades arbetsmiljö på allvar. Ingen ska behöva bli sjuk av jobbet.

view Skånska Dagbladet