Vernissage för äldre slöjdalster

Skaraborgs Allehanda

Tibro museum har haft vernissage för sin slöjdutställning och en del av denna ägnas åt äldre tiders skolslöjd.

view Skaraborgs Allehanda