"Sänkt fart ger dyrare taxiresor"

"Sänkt fart ger dyrare taxiresor"

Upsala Nya Tidning

Den pågående sänkningen av fartgränserna i Uppsala kommer att innebära dyrare taxiresor.

view Upsala Nya Tidning