L: Regeringen skjuter problem framåt

L: Regeringen skjuter problem framåt

Upsala Nya Tidning

Vänsterpartiet är nöjt medan Moderaterna talar om brister i reformerna när oppositionen just nu kommenterar budgeten.

view Upsala Nya Tidning