Lärarutbildningarna byggs ut mer

Upsala Nya Tidning

Lärarutbildningarna ska byggas ut ytterligare och det blir universiteten i Uppsala, Stockholm och Lund samt Malmö högskola som får mest ur potten till detta.

view Upsala Nya Tidning