L: Regeringen skjuter problem framåt

Norran

Vänsterpartiet är nöjt medan Moderaterna talar om brister i reformerna när oppositionen just nu kommenterar budgeten. Liberalerna är kritiska mot regeringens hantering av integrationen.

view Norran