Idrotten får pengar till arbetskraft

Östran

Idrotten får totalt 52,5 miljoner kronor enligt den budget som regeringen har lagt fram. Förutom en generell uppräkning av stöd till idrotten med 11 miljoner, och 34 miljoner till integration och stöd till projekt för nyanlända och asylsökande, får idrotten 7,5 miljoner kronor till ett arbetsmarknadsprojekt.(TT)

view Östran