Ökande personalomsättning oroar

Östran

På flera av kommunens förvaltningar går trenden mot ökande personalomsättning. Personalomsättningen i Kalmar kommun har totalt ökat med 25 procent mellan 2014 och 2015.

view Östran