Satsning på den regionala kulturen

Norran

Den regionala kulturverksamheten och musiken framstår som vinnarna i höstens kulturbudget. Även det läsfrämjande arbetet får mer pengar. Samtidigt läggs Riksutställningar ner och tv-avgiften höjs.

view Norran