Fortsatt kritik från Diakonia trots ökat bistånd

Fortsatt kritik från Diakonia trots ökat bistånd

Dagen

Eftersom våra samlade inkomster ökar höjs biståndet. Enskilda organisationer får 50 miljoner extra. Men Diakonia är fortsatt kritisk till de stora avräkningarna för flyktingkostnader.

view Dagen