Skas kritiseras för vårdskador

Skaraborgs Allehanda

Skaraborgs Sjukhus kritiseras för sitt sätt att hantera ett stort antal granskade patientfall. Fallen rör en specifik operationsmetod.

view Skaraborgs Allehanda