Färre lärlingsplatser i Motala

Färre lärlingsplatser i Motala

Östgöta Correspondenten

Kommunen ser över sina lärlingsplatser.

view Östgöta Correspondenten