Kosmologi med för många utropstecken

Facebook
ВКонтакте
share_fav
Katherine Freese: Kosmisk cocktail – Tre delar mörk materia
посмотреть на Östgöta Correspondenten