Viltolyckor med älg ökar – här är de farligaste vägsträckorna län för län

Dala-Demokraten

Se upp på vägarna! Nu går vi in i den period där flest viltolyckor inträffar.
Trots en vikande älgstam ökar antalet älgolyckor.
Vi listar här vägarna med flest viltolyckor, län för län.

view Dala-Demokraten