Läkare använde Sovjet-metod

Jönköpings-Posten

En läkare har stängts av på Ortopedkliniken på Skaraborgs sjukhus. Orsaken: Han använde en behandlingsmetod – från 1950-talets Sovjet.
– Vi har beställt en extern granskning som snart ska vara klar, säger chefsläkare Marga Brisman vid Skaraborgs sjukhus.

view Jönköpings-Posten